Flat Holm Island

Situated in the middle of the Estuary, Flat Holm provides stunning views and a unique experience to really explore the Severn in a different way. Its remoteness and isolation gives a sense of excitement. Half a mile wide, the island is home to fantastic wildlife including seabird colonies – don’t forget to bring your binoculars. Visit the Isolation Hospital, used to protect the mainland from a cholera epidemic in 1883. Look out for the historical lighthouse, fog horn station and WW2 fortifications. Feeling adventurous? You can stay overnight on the Island. Day trips (using high speed RIBs) also depart from Cardiff Bay several times a month.

Ynys Echni

Mae Ynys Echni, sy’n gorwedd yng nghanol yr Aber, yn cynnig golygfeydd gogoneddus a phrofiad unigryw sy’n rhoi’r cyfle i rywun ddarganfod Afon Hafren mewn ffordd wahanol. Mae ei natur anghysbell yn ennyn cyffro. Mae’r ynys, lai na hanner milltir ar ei hyd, yn gartref i fywyd gwyllt bendigedig, fel nythfeydd adar môr, felly cofiwch ddod â’ch ysbienddrych. Cofiwch ymweld â’r Ysbyty Arwahanu, a ddefnyddiwyd i ddiogelu’r tir mawr rhag epidemig colera ym 1883. Cadwch lygad allan am y goleudy hanesyddol, gorsaf y corn niwl ac amddiffynfeydd o’r Ail Ryfel Byd. Gallwch aros dros nos ar yr Ynys, ond mae teithiau dydd (ar gychod RIB cyflym) yn gadael o Fae Caerdydd sawl gwaith y mis

Comments are closed.