Penarth to Lavernock Point

If you fancy a long coastal walk (~2.5 hours) with views across to the islands of Flat Holm and Steep Holm (even the Somerset coast on a clear day), then this stretch is for you. Park at Penarth or Lavernock Point (depending on where you want to start from) and make your way along the road before joining up with the Wales Coast Path. Upon reaching Lavernock Point Nature Reserve, spot a variety of butterflies, moths and birds like sparrowhawks and green woodpeckers. Lavernock Point is perfect for geology lovers who want to explore the cliffs (a mixture of Jurassic and Triassic rocks) for evidence of the history of the Severn Estuary, our very own Jurassic Park. (Facilities are at Penarth).

Penarth i Drwyn Larnog

Am dreulio ychydig oriau yn cerdded (tua 2.5 awr) i gael golygfeydd o Ynys Echni ac Ynys Rhonech (ac arfordir Gwlad yr Haf ar ddiwrnodau clir)? Dyma’r llwybr i chi! Parciwch ym Mhenarth neu Drwy Larnog (yn dibynnu ar le byddwch yn dechrau eich taith) a cherddwch ar hyd y ffordd cyn ymuno â Llwybr Arfordir Cymru. Pan gyrhaeddwch Warchodfa Natur Trwyn Larnog, gallwch geisio dod o hyd i amrywiaeth o bili-palaod, gwyfynod ac adar, fel y gwalch glas a’r gnocell werdd. Mae Trwyn Larnog hefyd yn berffaith i bobl sy’n hoff o’u daeareg ac sydd am grwydro’r clogwyni (cymysgedd o greigiau Jwrasig a Thriasig) am gip ar hanes Aber Afon Hafren – ein Jurassic Park ein hunain. (Cyfleusterau ym Mhenarth).

Comments are closed.