Brean Down

Stroll along historic Brean Down, one of Somerset’s most dramatic landmarks. This 300 million year-old Carboniferous limestone deposit marks the end of the great chain of Mendip Hills before it disappears into the Bristol Channel. The tip of Brean Down marks the location of the historic Brean Fort, built in 1870 to protect the Somerset coastline from French invasion. Walk back along the northern side’s military road – spot a large white arrow painted on the ground. In WW2, this indicated to passing bombers the direction of a practice range. Continue and you will find yourself surrounded by the remnants of six brick built Lewis Gun positions used in target practice in Weston Bay.

Twyni Brean

Dewch am dro ar hyd dwyni hanesyddol Brean, un o dirnodau mwyaf trawiadol Gwlad yr Haf. Mae’r gaenen galchfaen garbonifferaidd hon, sy’n 300 miliwn oed, yn cynrychioli diwedd cadwyn fawr Bryniau Mendip, cyn diflannu o dan donnau Môr Hafren. Copa’r twyni yw lleoliad Caer Brean, a adeiladwyd ym 1870 i warchod arfordir Gwlad yr Haf rhag y Ffrancwyr. Cerddwch yn ôl ar hyd ffordd filwrol y gogledd ac fe welwch saeth fawr wen wedi’i phaentio ar y llawr. Yn yr Ail Ryfel Byd, dangosai hon y ffordd i’r maes ymarfer cyfagos i awyrennau bomio. Ewch yn eich blaenau a chyn pen dim byddwch wedi’ch amgylchynu gan weddillion chwe safle saethu Gynnau Lewis a ddefnyddiwyd i ymarfer saethu targedau ym Bae Weston.

 

Comments are closed.