Steart Marshes

One of the UK’s largest new wetland reserves, the Wildfowl and Wetland Trust’s (in partnership with the Environment Agency) Steart Marshes is a wildlife-watchers’ paradise. Wait unseen in the hides, and enjoy the sound of skylark during the spring and summer and impressive displays of wintering birds flocks being flushed by peregrine falcons. The hundreds of hectares of saltmarsh and freshwater wetlands also provide a home for a rich mix of wildlife including otters, roe deer and brown hare. For panoramic, 360° views of the marshes (not one to miss), head out to the breach point – visit at its best on a big spring tide.

Corsydd Steart

Mae Corsydd Steart, sydd dan reolaeth Ymddiriedolaeth Adar y Gwlyptir (mewn partneriaeth ag Asiantaeth yr Amgylchedd), yn un o warchodfeydd gwlyptir newydd mwya’r DU ac yn baradwys i wylwyr bywyd gwyllt. Defnyddiwch y cuddfannau i fwynhau cân yr ehedydd yn y gwanwyn a’r haf a heidiau trawiadol o adar gaeafu’n cael eu cwrso gan y cudyll glas. Mae’r cannoedd o hectarau o heli a gwlyptiroedd dŵr croyw hefyd yn gartref i gyfoeth o fywyd gwyllt, gan gynnwys dyfrgwn, iyrchod ac ysgyfarnogod brown. Am olygfeydd panoramig 360° o’r corsydd (peidiwch â’u methu), ewch i’r bwlch – os gallwch yn enwedig â phenllanw’r gwanwyn.

Comments are closed.