Oldbury-on-Severn

Explore the countryside of South Gloucestershire. Oldbury-on- Severn is a small, picturesque village with a thriving community spirit. Follow the Severn Way to the riverside by Thornbury Sailing Club. Stand on the bank for a unique snapshot of the estuary, with views down to Aust, across to Gloucester, of both Severn Bridges and Oldbury Power Station. The surrounding coastal fields offer excellent opportunities to spot internationally important birdlife. Ducks, waders and migratory birds all use and travel through the area. Nearby is the Wildfowl and Wetlands Trust’s Slimbridge Wetland Centre (see website), offering the chance to enjoy amazing wildlife up-close.

Oldbury-on-Severn

Dewch i grwydro cefn gwlad De Swydd Gaerloyw. Mae Oldbury-on- Severn yn bentref bach, tlws a chlos. Dilynwch Lwybr Hafren i lawr i lan yr afon ger Clwb Hwylio Thornbury. Mae’r olygfa o’r glannau’n unigryw – gallwch weld i lawr tuag at Aust a draw dros donnau’r aber i Gaerloyw, dwy Bont Hafren a Phwerdy Oldbury. Mae’r caeau arfordirol cyfagos yn gartref i adar o bwysigrwydd rhyngwladol wrth i hwyaid, adar hirgoes ac adar mudol oll ddefnyddio theithio drwy’r ardal. Gerllaw mae Canolfan Gwlyptiroedd Slimbridge Ymddiriedolaeth Adar y Gwlyptir (gweler y wefan), sy’n rhoi’r cyfle i chi ddod wyneb-yn-wyneb â’r bywyd gwyllt.

Comments are closed.