Black Rock

For impressive, panoramic views of the estuary and both Severn Bridge crossings, visit Black Rock. It’s ideal for a relaxed afternoon picnicking on the coast, taking in the scenery and reading up on the history of the Black Rock Lave Net Heritage Fishery which has been active since the 1920s! Join up with the Wales Coast Path (turn right out of car park entrance) for half a mile to explore the ruins of Sudbrook Chapel, dating back to the 12th century and Sudbrook Camp, a late iron-age cliff top fort. Be sure to scan the saltmarsh, mudflats and rocky shore on the way for species such as shelduck, buzzard, oystercatcher and curlew all year round.

Y Graig Ddu

I fwynhau golygfeydd trawiadol, panoramig o’r aber a’r ddwy Bont Hafren, ewch i’r Graig Ddu. Mae’n llecyn hyfryd i fwynhau picnic pnawn wrth y môr, mwynhau’r olygfa a dysgu am hanes Pysgodfa Treftadaeth Rhwydi Golchi’r Graig Ddu, sydd wedi bod ar waith ers y 1920au! Ymunwch â Llwybr Arfordir Cymru (drwy droi i’r dde allan o fynedfa’r maes parcio) am hanner milltir i weld adfeilion Capel Sudbrook, sy’n dyddio o’r 12fed ganrif, a Gwersyll Sudbrook, sy’n glogwyn-gaer yn dyddio o ddiwedd yr oes haearn. Gallech weld rhywogaethau fel hwyaden yr eithin, y boncath, pioden y môr a’r gylfinir ar y morfa, y traethellau a’r arfordir creigiog drwy gydol y flwyddyn.

Comments are closed.