Lydney Harbour

Breathtaking estuary views at Lydney Harbour are a welcome surprise for first time visitors. The historic dock dates back to the early 19th Century, although Lydney’s use as a water gateway goes back even further. Remnants of its industrial past are still visible today. Once you’ve taken in the natural splendour of the estuary from the short walks around the harbour, you can visit Lydney and the many attractions of the Forest of Dean. A trip to the historic Gloucester Docks is also a must-do. Visit our website for more information.

Harbwr Lydney

Mae’r golygfeydd ysblennydd o’r aber yn siŵr o’ch syfrdanu os ydych yn ymweld â Harbwr Lydney am y tro cyntaf. Mae’r doc hanesyddol yn dyddio’n ôl i ddechrau’r 19eg ganrif, ond mae Lydney wedi cael ei defnyddio fel porth dŵr ers oes pys. Mae olion o’i gorffennol diwydiannol i’w gweld o hyd. Ar ôl mwynhau rhyfeddodau naturiol yr aber o’r llwybrau byrion o amgylch yr harbwr, ewch i ymweld â Lydney ei hun ac atyniadau amrywiol Fforest y Ddena. Cofiwch ymweld â Dociau Caerloyw hefyd. Ewch i’n gwefan i gael rhagor o wybodaeth.

Comments are closed.