Berrow Beach

The long, beautiful six-mile stretch of golden sand between Burnham and Brean is not to be missed when out on the Somerset coast. The sand dunes support some of the most diverse flora in Somerset – over 270 species of wildflower have been identified! At low tide, discover the wreck of the SS Nornen, a Norwegian Barque which ran aground here in 1897.

Traeth Berrow

Mae chwe milltir o dywod euraid yn estyn rhwng Burnham a Brean – dyma un o uchafbwyntiau arfordir Gwlad yr Haf. Peidiwch â’i fethu, da chi. Mae’r twyni tywod yn gartref i’r amrywiaeth fwyaf o fflora yng Ngwlad yr Haf – dros 270 o rywogaethau o flodau gwyllt! Gyda thrai’r llanw, gallwch weld llong ddrylliedig yr SS Nornen, llong Norwyaidd a diriodd yma ym 1897.

 

Comments are closed.