Burnham-On-Sea

Burnham-on-Sea is a thriving seaside town with an award-winning sandy beach, ideal for a fish and chips fix and an afternoon building sandcastles. The Pier is famous for being Britain’s shortest and the classic promenade is lined with Victorian and Edwardian guest houses. If the tide permits wander along the beach up to the iconic “lighthouse on legs”, built in 1832 to guide fishing boats into the harbour.

Burnham-On-Sea

Mae Burnham-on-Sea yn dref glan môr fywiog â thraeth tywodlyd sydd wedi ennill gwobrau lu – delfrydol ar gyfer mwynhau ‘sgod a ‘sglods a phrynhawn yn adeiladu cestyll tywod. Y Pier yw’r un byrraf yng ngwledydd Prydain ac mae’r promenâd clasurol dan ei sang â gwestai Fictoraidd ac Edwardaidd. Os yw’r llanw’n caniatáu, ewch am dro ar hyd y traeth i’r “goleudy ar goesau” eiconig, a adeiladwyd ym 1832 i dywys pysgotwyr yn ôl i’r harbwr.

Comments are closed.