Aust Cliff

The striking red, black and white layers of Aust Cliff are perhaps the most iconic natural feature of the South Gloucestershire landscape. It tells the story of the drowning of an ancient hot, arid desert between 221 and 195 million years ago! Along the bottom of the cliff, look for white rock (gypsum) in thin layers – formed when the ancient desert lakes dried out. Bony remains of sea reptiles like ichthyosaurs and plesiosaurs, along with sharks, shells and sea urchins can be found on the beach below. The Aust Goddess, a small bronze statuette, was recovered from the cliff foot 100 years ago, thought to date back to the late Iron Age or Roman times.

Clogwyn Aust

Efallai taw Clogwyn Aust, â’i haenau coch, du a gwyn trawiadol, yw nodwedd naturiol fwyaf eiconig tirwedd De Swydd Gaerloyw. Dyma leoliad stori ddramatig am foddi anialdir poeth, cras, hynafol rhwng 221 a 195 miliwn o flynyddoedd yn ôl! Ar hyd gwaelod y clogwyn, cadwch lygad allan am haenau tenau o graig wen (gypswm) – a ffurfiwyd pan sychodd llynnoedd hynafol yr anialwch. Mae gweddillion esgyrnol ymlusgiaid morol fel yr ichthyosor a’r plesiosor yn yr haenau uchaf ynghyd â siarcod, cregyn a môr-ddraenogod ar y traeth islaw. Darganfuwyd Duwies Aust, delw efydd fechan, ar waelod y clogwyn ganrif yn ôl fwy na thebyg o ddiwedd Oes yr Haearn neu Oes y Rhufeiniaid.

Comments are closed.